DSS Data AB är återförsäljare i Sverige/Skandinavium/delar av Europa för FastTrack och Universal Imaging Utility (UIU).

Läs mer om detta och våra andra tjänster på dessa sidor - välkommen! 


Admin By Request (ABR)

Admin By Request börjar bli en standard inom kommuner och landsting i Norden för att låta användare på ett säkert sätt kunna installera program utan att vara administratörer på sina datorer, läs mer under fliken ABR.

***

Behandling av personuppgifter

Läs på denna sida