Produkten som låter er skapa kraftfulla script i nätverket utan krav på kunskaper i programmering!

FastTrack sköter allt från vanliga loginscript till backup av datorer, servrar, laptops, samt hanterar AD eller inventerar alla datorer automatiskt. Många hjälpmedel finns för att hantera och stödja arbete på distans, eller via VPN.

FastTrack kan även skapa fristående EXE filer eller MSI paket, samt kan kryptera lösenord i vanliga scriptfiler, och igen - FSH är den generella lösningen för i princip allt man kan tänkas behöva lösa i nätverket! Frisåtende versioner finns för att köpa enstaka funktioner, som tillexempel Backup, MSI eller Inventering.

Läs mer på http://www.fasttrackscript.com  

För ett större antal licenser, kontakta oss via e-post och begär offert. Skollicenser och även licenser för myndigheter finns att tillgå!

CRF använder FSH